Make your own free website on Tripod.com
KUCA MIRA

Srcem do Mira

Home
Links
O nama
Kontaktirajte nas
Prosli i buduci dogadjaji
Prosle Konferencije
Kozarac
Slike Kozarca
Slike Konferencije

powered by lycos
SEARCH:Tripod The Web

Prosle Konferencije

 

ZAKLJUČCI SEDME KONFERENCIJE «SRCEM DO MIRA» POD

NAZIVOM «PRAVA, TOLERANCIJA I SUŽIVOT LJUDI U BiH» ODRŽANE U

KOZARCU OD 22.05.26.05.2000.OGINE

 

 

Mirovna inicijativa «SRCEM DO MIRA» organizirala je VII internacionalnu konferenciju pod nazivom « Prava, tolerancija i suživot ljudi u BiH». Učesnici konferencije su bili iz Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, USA, Francuske i Škotske.

 

Ove godine konferencija je održana pod znatno boljim uvjetima u odnosu na prošlu godinu i postigla je veliki uspjeh. Konferencija koja je održana ove godine može poslužiti kao primjer drugim organizacijama za rad sa ljudima iz svih krajeva BiH da rade zajedno. Srcem Do Mira» podržava sve napore i aktivnosti koje pomažu ostvarivanju ljudskih prava, toleranciju i suživot.

 

Doneseni su slijedeći zaključci:

 

 

 1. Još uvijek je najaktuelnije pitanje u BiH pitanje povratka ljudi bezuslovno u sve dijelove Bosne i Hercegovine.
 2. Konferencija «Srcem do Mira» diže svoj glas za bezuslovni povratak svih na svoje i nastavit će raditi doprinoseći svojim aktivnostima ostvarenju tog cilja.
 3. Pojednostaviti i ubrzati postupak dobivanja dokumentacije kod nadležnih službi radi efikasnijeg povratka na cijelom prostoru BiH.
 4. U lokalnoj sredini nastaviti kontinuirano raditi na obezbjeđivanju svih uslova za povratak; egzistencijalnih, sigurnosnih, infrastrukturnih, edukacionih, obrazovnih, i zdravstvenih.
 5. Pojačati pristustvo međunarodne zajednice u onim sredinama u kojima proces povratka još nije počeo ili se teško ostvaruje.
 6. Puna podrška uvođenju novog nastavnog predmeta u školama elementi civilnog društva i demokratije i njegova što brža implementacija.
 7. Nastaviti kontinuirano raditi na usaglašavanju nastavnih planova i programa na svim nivoima obrazovanja na teritoriji BiH.
 8. Što brže donošenje odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda na cijelom području BiH.
 9. Podrška Visokom predstavniku da istraje u smjenjivanju onih koji opstruiraju provedbu Daytnoskog sporazuma.
 10. Usmjeravanje pomoći međunarodne zajednice na ona područja u kojima povratak nesmetano teče.
 11. Nastaviti sa hapšenjem svih onih koji su optuženi za ratne zločine i njihovo privođenje Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
 12. Usaglašavanje entitetskih zakona.
 13. Uklanjanje sa javnih mjesta sva obilježja koja podsjećaju na prošlost, patnju i stradanje ljudi u proteklom ratu.

 

 1. Da NVO sa oba entiteta nastave sa povezivanjem i da što više rade na uvezivanjem foruma NVO-a.
 2. Da u međunarodnim organizacijama nemogu raditi oni ljudi koji su zaposjeli tuđu imovinu i da institucije međunarodne zajednice ne otvaraju urede u kućama ili stanovima onih koji žive u tuđoj imovini.
 3. Da iduće godine osma međunarodna konferencija inicijative «Srcem do Mira» započne svoj rad u Kozaricu, a završi u Srebrenici.
 4. Raditi što više na omasovljenju inicijative «Srcem do Mira» i kroz različite aktivnosti podstaknuti sve one koji do sada nisu bili uključeni u proces zbližavanja, trajnog mira, suživota, tolerancije i povratka.

 

Učesnici konferencije smatraju da je konferencija jako uspješna, a njeni zaključci korisni i da zaslužuju širi odjek i predlažu da se dostave:

 

-         Visokom predstavniku

-         Glavnom uredu OHR-a u Sarajevu

-         Glavnom uredu OSCE-a u Sarajevu

-         Uredima OSCE-a u oba entiteta

-         Uredima UNHCR-a

-         Vladi Države BiH

-         Vladi entiteta Federacija i RS.

-         Vladam država koje su uključene u implementaciju Daytonskog sporazuma u BiH

-         Zaključke uključiti u međunarodni komunikacijski sistem oglašavanjem putem interneta

 

Kozarac, 26.05,2000.god.

 

ZAKLJUČKIC 8.KONFERENCIJE MIROVNE INICIJATIVE

«SRCEM DO MIRA» U KOZARCU I U SREBRENICI

 

Na 8. Konferenciji Mirovne inicijative «SRCEM DO MIRA», koja je održana od 24. do 30. maja 2001. godine u Kozarcu i u Srebrenici, na kojoj je sudjelovalo više od 250 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i iz drugih zemalja svijeta, razgovaralo se o ljudskim pravima, suživotu, toleranciji, povratku raseljenih osoba, o ulozi žene u odgoju, zaštiti i obrazovanju djece, utjecaju zajednice na njihovo mentalno zdravlje, o učešću žena u politici i o ulozi nevladinih organizacija u tim procesima. Učesnici konferencije usvojili su zaključke u kojima od domaćih vlasti i od međunarodne zajednice traže i zahtijevaju:

 

 1. bezuslovan povratak u sve dijelove Bosne i Hercegovine i dosljednu implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma;
 2. usmjeravanje materijalne pomoći u one dijelove Bosne i Hercegovine u kojima povratak nesmetano teče i u kojima lokalne vlasti ne prave etničke ili vjerske diskriminacije;
 3. brzo provođenje Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti svih naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i odgovarajuće promjene u ustavima oba entiteta sa jedinstvenim rješenjima;
 4. usvajanje i implementacija  izbornog zakona u kojem će se ostvariti puna ravnopravnost svih naroda i u kojem građani neće biti diskriminirani ni na kakav način;. 
 5. usvajanje jedinstvenog nastavnog plana i programa u oba entiteta i uvođenje predmeta historija religija umjesto vjeronauka;
 6. uklanjanje sa javnih mjesta i ustanova, posebno iz škola, svih obilježja koja obnavljaju ili podstiču mržnju, netoleranciju i ksenofobičnost;
 7. vračanje svih školskih objekata školama i učenicima;
 8. hapšenje svih osumnjičenih osoba za ratne zločine i njihovo privođenje Tribunalu za ratne zločine u Hagu;
 9. od vlasti entiteta se zahtjeva veća kooperativnost sa Tribunalom za ratne zločine u Hagu, a posebno od vlasti u RS;
 10. hitno realiziranje Odluke Visokog predstavnika o izgradnji Memorijalnog centra u Potočarima;
 11. onemogućavanje nacionalnim/nacionalističkim strankama da rade i izlaze na izbore;
 12. demilitarizaciju cijelog regiona Balkana;

      Učesnici konferencije daju svoju podršku izgradnji  Mirovnog centra «KUĆA MIRA» u Kozarcu.

      Pošto je međunarodna zajednica nedvosmisleno priznala svoju suodgovornost za genocid počinjen u Srebrenici, učesnici Konferencije traže i očekuju da međunarodna zajednica osigura financijsku pomoć nezbrinutim ženama, starcima i djeci ( stipendije za školovanje, penzije, zapošljavanje…).

      Učesnici ove konferencije takođe daju svoju podršku Visokom predstavniku da istraje u preduzimanju svih mjera usmjerenih ka implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma, uključujući i smjenjivanje neodgovornih funkcionera koji prave opstrukcije u tom procesu.

 

Kozarac-Srebrenica, 30.05.2001.god.

ZAKLJUČCI  9-te  KONFERENCIJE  «SRCEM  DO  MIRA»

KOZARAC-TUZLA-SREBRENICA

 

Na  9-oj  Konferenciji  Mirovne  Inicijative  «SRCEM  DO  MIRA»  koja  je  održana  od  24. do  28.maja  2002. godine u  Kozarcu , Tuzli  i  Srebrenici , a  na  kojoj  je  sudjelovalo  preko  150 učesnika  iz  svih  krajeva  Bosne  i  Hercegovine  i  drugih  zemalja  svijeta, razgovaralo se o ljudskim  pravima, povratku  raseljenih  osoba, suživotu, toleranciji, odgoju , obrazovanju i vaspitanju  mladih i izgradnji budućeg  Memorijalnog    centra  u  Potočarima. Učesnici  konferencije  donijeli  su  zaključke  kojima  od  domaćih  organa  vlasti  i  od  međunarodne  zajednice  traže  i zahtijevaju:

 1. Bezuslovan  povratak  u  sve  dijelove  Bosne i  Hercegovine  i  ubrzanu         

     implementaciju   Aneksa  7  Daytonskog  Mirovnog  Sporazuma;

 1. Usmjeravanje  materijalne pomoći u  one dijelove Bosne  Hercegovine u kojima 

            povratak  nesmetano teče i  u kojima  lokalne  vlasti  ne  opstruiraju povratak na 

            bilo koji način;

 1. Što prije započeti  sprovoditi ustavne promjene o konstituivnosti naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine;
 2. Jedinstveni nastavni plan i program u oba entiteta i uvođenje predmeta historija-religije umjesto vjeronauka, a  više pažnje posvetiti  učenju djece univerzalnim ljudskim vrijednostima;
 3. Vračanje starih naziva gradovima i uklanjanje sa javnih mjesta, ustanova, posebno škola svih obilježja koja obnavljaju, potstiću  mržnju , netoleranciju i ksenofobičnost , te potsjećaju ljude na patnje i stradanja u proteklom ratu;
 4. Hapšenje svih osumnjičenih osoba za ratne zločine i  njihovo privođenje Haškom Tribunalu ;
 5. Od entitetskih vlasti zahtijeva se veća kooperativnost sa Tribunalom u Hagu, a posebno od  vlasti  R.S ;
 6. Jačanje institucija države Bosne i  Hercegovine ;
 7. Traži se od državnih  i  entitetskih vlasti da preko svojih institucija posvete  veću pažnju u  borbi  protiv narkomanije, na taj način što će za tu namjenu u svojim budžetima planirati određena novčana sredstva;
 8. Traži se od  međunarodnih  organizacija koje djeluju na prostoru Bosne i Hercegovine da prilikom zapošljavanja lokalnog stanovništva u te organizacije vode računa o nacionalnom balansu uposlenih;
 9. Učesnici konferencije daju podršku izgradnji  Mirovnog centra ''Kuća mira'' u Kozarcu,, te pozivaju lokalne organe vlasti  i  međunarodne organizacije da daju svoj doprinos izgradnji tog Mirovnog centra;
 10. Traži se od entitetskih vlasti kao i  međunarodnih  organizacija da pomognu da se uvede redovna autobuska linija na relaciji Sarajevo – Srebrenica, Srebrenica –Sarajevo;
 11. Što prije započeti sa ukopom ekshumiranih Srebreničana za koje je postupak identifikacije završen;   
 12. Učesnici konferencije daju podršku izgradnji Memorijalnog centra u Potočarima odakle je upućena poruka mira domaćoj i međunarodnoj  javnosti dana 27.05.2002.

 

Učesnici konferencije daju svoju podršku Visokom predstavniku da istraje u poduzimanju svih mjera usmjerenih ka implementaciji Daytonskog mirovnog sporazuma i drugih  odluka koje pomažu bržu reintegraciju Bosne i Hercegovine uključujući i smjenjivanje  svih  funkcionera  koji opstruiraju  te  procese.

 

Kozarac – Tuzla – Srebrenica, 28.05.2002.godine.

 

 

UPUĆENO:

-     Visokom predstavniku za BiH

-     Šefu misije OSCE-a

-     Ambasadama akreditiranim u BiH

-     Viskokom komesaru UN za BiH

-     Vijeću Ministara

-      Vladama entiteta

-     Predsjedništvu BiH

Drugim   međunarodnim  i  domaćim  institucijama  i  pojedincima  značajnim  za  BiH.

ZAKLJUČCI 10-te MIROVNE KONFERENCIJE

"SRCEM DO MIRA"

KOZARAC  23.05.-26.05.2003.godine

 

Na  Desetoj  jubilarnoj konferenciji  Mirovne inicijative "Srcem do Mira" koja je održana od 23.05.-26.05.2003.godine u Kozarcu, a na kojoj je sudjelovalo preko 100 učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta , razgovaralo se o ljudskim pravima , povratku i suživotu, odgoju  i obrazovanju mladih ,rješavanju konflikta nenasilnim putem i izgradnji  Mirovnog  Centra  "Kuća Mira" u Kozarcu . Učesnici konferencije donijeli su zaključke kojima od domaćih organa vlasti  i međunarodne zajednice traže  i zahtijevaju:

1.      Da se u ovoj godini završi implementacija Aneksa 7 Daytonskog  Mirovnog sporazuma;

2.      Usmjeravanje materijalne pomoći u one dijelove BiH u kojima povratak nesmetano teče, a lokalne vlasti ne opstruiraju povratak na bilo koji način;

3.      Financijskim sredstvima stimulirati područja gdje se vratio veliki broj povratnika kako bi se stvorili uvjeti za održiv  povratak;

4.      Hitno započeti  provoditi Ustavne promjene o konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine;

5.      Početkom ove školske godine započeti  primjenu  jedinstvenog nastavnog plana i programa u svim školama u BiH;

6.      Uvođenje predmeta historija-religije, umjesto vjeronauke, a više pažnje posvetiti učenju djece univerzalnim ljudskim vrijednostima;

7.      Vraćanje starih naziva gradovima i uklanjanje sa javnih mjesta, ustanova, posebno škola,  svih obilježja koja obnavljaju, potstiću  mržnju, netoleranciju i  ksenofobičnost, te  potsjećaju  ljude na patnje i stradanja u proteklom ratu;

8.      Da se svi Muzeji i Memorijalni centri vrate u prvobitno stanje kakvo je bilo prije 1992.godine, a u cilju sprječavanja obmanjivanja javnosti i manipulacije sa istinom ( negativan primjer, Muzeja koji se nalazi u sklopu Memorijalnog centra  "Mrakovica " na Kozari);

9.      Da zaživi komisija za istinu o pomirenje;

10.  Da se obilježe stradanja civila u koncentracionim logorima Omarska, Trnopolje i Keraterm;

11.  Da se ukloni Spomenik podignut u koncentracionom logoru Trnopolje u znak poštivanja i suosjećanja sa žrtvama nastradalim u tom logoru;

12.  Hapšenje svih osumnjičenih  za ratne zločine i njihovo privođenje prema ljestvici odgovornosti Haškom  Tribunalu i domaćem sudu nadležnom za te procese;

13.  Od entitetskih vlasti se zahtijeva veća kooperativnost sa Tribunalom u Hagu, a posebno od vlasti u entitetu RS;

14.  Ubrzano provoditi reforme koje jačaju institucije BiH;

15.  Traži se od državnih i entitetskih vlasti da preko svojih institucija posvete veću pažnju  borbi protiv narkomanije, na taj način , što će za tu namjenu u svojim budžetima planirati određena novčana sredstva ;

16.  Učesnici konferencije daju podršku izgradnji Mirovnog centra "Kuća Mira" u Kozarcu i smatraju da  su  oni koji ometaju izgradnju ovog centra direktno  odgovorni za opstrukciju povratka, suživota i pomirenja ljudi u ovoj regiji;

17.  Da se 2004. godine drugi dio konferencije Mirovne inicijative "Srcem do Mira" po pozivu učesnica konferencije iz Mostara održi u tom gradu.

 

 

Učesnici konferencije daju svoju podršku Visokom predstavniku za BiH, da istraje u poduzimanju svih mjera usmjerenih ka implementaciji Daytonskog Mirovnog sporazuma i drugih odluka koje pomažu bržu reintegraciju BiH uključujući smjenjivanje svih osoba koje opstruiraju te procese.

 

U Kozarcu, 26.06.2003.godine

 

UPUĆENO:

-         Visokom predstavniku za BiH

-         Šefu misije OSCE-a u BiH

-         Ambasadama akreditiranim u BiH

-         Visokom komesaru UN za BiH

-         Vijeću Ministara

-         Vladam entiteta
Predsjedništvu BiH

-         Vijeću Europe

                  -    Medijima